پرشین ابزار دقیق | تامین و تجهیز و تعمیرات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

محصولات ابزار دقیق فشار سنج

تجهیزات اندازه گیری فشار

در عرصه صنعت مدرن نیاز به اندازه گیری و کنترل فشار بسیار حائز اهمیت است. از این رو تجهیزات اندازه گیری فشار در تنوع بالا وجود دارد.
همواره سیال با فشار و دمای خاصی در لوله و اتصلات در حال جریان است و مادامی که فشار و دما تحت کنترل و در محدوده تعیین شده باشد مشکلی پیش نمی آید.

اما گاهی شرایط به گونه ای تغییر می کند که باعث کاهش یا افزایش فشار می شود. هر دو عامل ممکن است سبب تخریب یا عدم کارایی سیستم و یا لوله کشی شود، بنابراین باید نظارتی بر سیستم ها و سیالات حاکم باشد.
به کمک فشارسنج ها می توان این نظارت را بوجود آورد. به کمک فشار سنج ها می توان مقدار دقیق فشار سیال داخل لوله را مشاهده کرد و چنانچه حرکت غیر عادی داشته باشد متوجه خواهیم شد.

فشار سیال از داخل گیج های فشار باعث حرکت عقربه های آن می شود، از روی حرکت همین عقربه ها می توان فشار سیال را مشاهده کرد.
با توجه به تنوع و دسته بندی گیج ها می توان فشار را در بازه های 1- تا 1000 بار نمایش داد.
به فشار سنج ها، مانومتر نیز گفته می شود.